+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00
საამშენებლო მოთხოვნები შენობა ნაგებობების მიმართ (შემოკლებული ვერსია)

საამშენებლო მოთხოვნები შენობა ნაგებობების მიმართ (შემოკლებული ვერსია)

ვრცლად
185 ე დადგენილება თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი

185 ე დადგენილება თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი

ვრცლად
306 ნ ბრძანება ჩამოსხმული სასმელი წყლის ხარისხისადმი წაყენებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნ

306 ნ ბრძანება ჩამოსხმული სასმელი წყლის ხარისხისადმი წაყენებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნ

ვრცლად
719 დადგენილება დაფასოებული ნატურალური მინერალური წყლისა და წყაროს წყლის ტექნიკური რეგლამენტ

719 დადგენილება დაფასოებული ნატურალური მინერალური წყლისა და წყაროს წყლის ტექნიკური რეგლამენტ

ვრცლად
301ნ ბრძანება  სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარი

301ნ ბრძანება სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარი

ვრცლად
581ე დადგენილება  სურსათის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტ

581ე დადგენილება სურსათის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტ

ვრცლად
118-ე დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის − საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტი

118-ე დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის − საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტი

ვრცლად
55-ე დადგენილება ცხოველური წარმოშობის სურსათის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების სპეციალ

55-ე დადგენილება ცხოველური წარმოშობის სურსათის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების სპეციალ

ვრცლად
441 -ე დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის „სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნების შ

441 -ე დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის „სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნების შ

ვრცლად
639 -ე დადგენილება „ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წ

639 -ე დადგენილება „ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წ

ვრცლად
567ე დადგენილება არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კო

567ე დადგენილება არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კო

ვრცლად
714-ე დადგენილება თაფლის ტექნიკური რეგლამენტი

714-ე დადგენილება თაფლის ტექნიკური რეგლამენტი

ვრცლად
533 ე დადგენილება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების

533 ე დადგენილება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების

ვრცლად
50 ე დადგენილებსაქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების,

50 ე დადგენილებსაქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების,

ვრცლად
722-ე დადგენილება ბიზნესოპერატორის აღიარების წესი

722-ე დადგენილება ბიზნესოპერატორის აღიარების წესი

ვრცლად
320-ე დადგენილება სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და

320-ე დადგენილება სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და

ვრცლად
58-ე დადგენილება სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტი

58-ე დადგენილება სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტი

ვრცლად
152 ე დადგენილება რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

152 ე დადგენილება რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

ვრცლად
90-ე დადგენილება ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესის შესახებ

90-ე დადგენილება ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესის შესახებ

ვრცლად
173 დადგენილება ჰიგიენის ზოგადი წესი

173 დადგენილება ჰიგიენის ზოგადი წესი

ვრცლად
დადგენილებები

დადგენილებები

ვრცლად