+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

გრგ პროექტი


გრგ პროექტი


განაშენიანების რეგულირების გეგმა და წინასაპროექტო კვლევა

 

წინასაპროექტო კვლევა

 

1. არსებული ფიზიკური გარემოს კვლევა

 

 

2. დოკუმენტური კვლევა 

 

 

3. დამატებითი მასალა შესათანხმებლად

 

განაშენიანების რეგულირების გეგმა

 

1. ნაწილი T.

2. ნაწილი C.T.D

3. ნაწილი C.T.E

4. ნაწილი  C.T.EF

5. ნაწილი C.T.S

6.  ნაწილი C.V.C

7.  ნაწილი C.Z.V

8. ნაწილი M.Z.L

9. ნაწილი C.Z.L

10.  ნაწილი C.Z.L.FZ

11. ნაწილი C.I

12 ნაწილი C.V