+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ქეთევან თავართქილაძე


ქეთევან თავართქილაძე


ფლორისტი


სახელი, გვარი: ქეთევან თავართქილაძე

ტელ.: +995 32 237 10 07

ელ-ფოსტა: info.innosystems@gmail.com

 

განათლება:

2003             ბიოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

1985-1989       საქართველოს შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი  სასოფლო-სამეურნეო

                        ინსტიტუტი. სპეციალობით მცენარეთა დაცვა (კვალიფილაცია სწავლული

                        აგრონომი);  

 

სამუშაო გამოცდილება:

2021-დღემდე ინოსისტემსი საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური

                          მთავარი დენდროლოგი

2010-დღემდე  საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი

                        მცენარეთა დაცვის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

2016-2020      ბაღის თემატიკით გათვალისწინებულ სამეცნიერო-კვლევითი თემა

                        „ფიჭვისებრთა (Pinaceae) ოჯახის წარმომადგენლების ფიტოპათოგენური

                        სოკოების და მავნებლების გამოვლენა, ხმობის მიზეზების დადგენა და მის

                        წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება ნიადაგურ პირობებთან

კომპლექსში“

2010-2015      ბაღის თემატიკით გათვალისწინებული სამეცნიერო კვლევითი თემა

                        „თბილისის შემოგარენში სხვადასხვა დროს გაშენებული ტყის კულტურების

                        ხმობის მიზეზები, გატყევებისათვის მდგრადი მერქნიანი სახეობების შერჩევა

                        და გაშენების აგროწესების დამუშავება“

2006-2010       სამეცნიერო თემა

                         „საქართველოს წითელი ნუსხის მერქნიან მცენარეებთან ასოცირებული

მიკობიოტური კომპლექსების იდენტიფიკაცია და ფიტოპათოლოგიური

შეფასება ბუნებრივ და კულტურულ პირობებში“

 

შრომები და პუბლიკაციები:

70-მდე სამეცნიერო ნაშრომი სხვადასხვა ენებზე (ქართული, რუსული და ინგლისური) და ერთი მონოგრაფია „გვარ Rosa-ს წარმომადგენლებთან ასოცირებული სოკოები საქართველოში“.

საგრანტო პროექტები:

2010-2015      თბილისისა და მისი შემოგარენის გამწვანების ლანდშაფტურ - ესთეტიკური

                        ანალიზი. მცენარეთა მდგრადი ასორტიმენტის შერჩევა და გაშენების

ინოვაციური ტექნოლოგიების დამუშავება.

2004-2007       ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა მიკობიოტური კომპლექსების

შესწავლა

2000-2003       საქართველოს წითელი ნუსხის ხეებისა და ბუჩქების მიკობიოტის

                        სისტემატიკურ ეკოლოგიური შესწავლა