+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სამეცნიერო-სამრეწველო ცენტრი "აგროპიშეპრომ"


სამეცნიერო-სამრეწველო ცენტრი "აგროპიშეპრომ"


„ინოსისტემსსა“ და „აგროპიშეპრომს“ შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი. ჩვენ კომპანიებს აქვთ წარმატებული თანამშრომლობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება.

შპს "აგროპიშეპრომი"-ს თანამშრომლები წარმოადგენენ მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებს საკვებ და აგრო-სამრეწველო სფეროებში, რომლებსაც აქვთ კანდიდატისა და დოქტორის სამეცნიერო ხარისხები. დღეისათვის სამეცნიერო-სამრეწველო ცენტრში მოქმედებს სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭო, რომელშიც შედის 19 დოქტორი და 8 მეცნიერებათა კანდიდატი. " აგროპიშეპრომი"-ს საქმიანობა საშუალებას აძლევს მაქსიმალურად მაღალხარისხიანად ჩატარდეს სამეცნიერო და ნორმატიულ-ტექნიკური სამუშაო.