+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

”სტარ კონსალტინგი”


”სტარ კონსალტინგი”


 შპს „სტარ კონსალტინგი“ დაფუძნდა 2012 წლის ივლისში. მისი დაარსების მიზანი იყო საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის მართვის სისტემების შემუშავებისა და დანერგვის პროცესში, პერსონალის კვალიფიკაციისა და ცნობიერების ამაღლების ტრენინგების ჩატარება აღნიშნულ სფეროებში.

    დაფუძნებისათანავე კომპანია შეირჩა და გააფორმა ხელშეკრულება საერთაშორისო არასამათავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორპსთან“. პროექტის ფარგლებში, შპს „სტარ კონსალტინგის“ კონსულტანტების მიერ ტარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით მცირე და საშუალო საწარმოები შეფასებები, სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკის დანერგვა, პერსონალის ტრენინგი, მომწოდებლების ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები.

   რატომ ჩვენ? 

–   ამჟამად ვთანამშრომლობთ რამდენიმე ათეულ კლიენტთან 
   გვაქვს კომპლექსური მიდგომა მცირე და მსხვილ საწარმოებთან, ვთავაზობთ განსხვავებულ პროექტებს მათი სპეციფიკიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე
   ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური წევრებისაგან
   მუდმივად ვვითარდებით და ვზრუნავთ თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებაზე, რაც უზრუნველყოფს სამუშაოს მაღალ დონეზე შესრულებას
–   ჩატარებული სამუშაოები ნათლად ასახავს, რომ შპს "სტარ კონსალტინგი"  წარმატებით ახორციელებს თავის საქმიანობას
   კმაყოფილი დამკვეთები ცხადყოფს ჩვენი კომპანიის სანდოობას
–   ჩვენი მომსახურების ხარისხი გარანტირებულია