+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ავერსი-ფარმა


ავერსი-ფარმა


როგორ შევინახოთ  მედიკამენტები სააფთიაქო ქსელში   -მაცივარში

 

 

მედიკამენტების შენახვის პიობების ხშირ დარღვევებთან დაკავშირებით აფთიაქებში,  რომლებიც მოითხოვს განსაკუთრებულ   ტემპერატურულ   რეჟიმებს,  ჩვენ მოკლედ მოგაწვდით ინფორმაციას  აღნიშნული პრობლემის  აღმოფხვრის  თაობაზე:

1) ყველა მედიკამენტი, რომელიც მოითხოვს მომატებული ტემპერატურის ზემოქმედებისგან დაცვას, ორ ჯგუფად იყოფა:

- მედიკამენტები, რომელიც საჭიროებს ცივ ან გრილ ადგილას შენახვას (შენახვა უნდა  მოხდეს 8°CТ- დან 15°CТ- მდე);

- მედიკამენტები, რომელიც მოითხოვს მაცივარში  შენახვას (შენახვა უნდა  მოხდეს (2°CТ- დან 8°C Т- მდე);).

2) აფთიაქებში, სადაც არსებობს ორი ან მეტი მაცივარი, აუცილებელია ერთი მაცივარი  უნდა  გამოიყოს-( 8°CТ- დან, 15 ° CТ მდე)  მედიკამენტების შესანახად,  ხოლო მეორე მაცივარი (2°CТ- დან,  8°CТ მდე) მედიკამენტების   შესანახად დაა  ყველა მედიკამენტი მოთავსდეს შესაბამისი ტემპერატურისთვის განკუთვნილ  მაცივარში.

 

 3) ( 2°C- დან 8°C) -Тის  მაცივარში ტემპერატურა იზომება დღეში ორჯერ.

 ასევე  თუ  (8°C- დან 15°C) -Тის  მაცივარში  ინახება  სამედიცინო მოწყობილობები  ( შემდგომში -ИMN) როგორებიცაა ვერცხლისწყლის  თერმომეტრები და პედიატრიული  შარდის ასაღებები, მაშინ ტემპერატურა ასევე დღეში ორჯერ იზომება.

  ამდენად, აფთიაქებში ყველა მაცივარში - ტემპერატურის გაზომვა  რეკომენდირებულია დღეში- 2-ჯერ

4)  ( 2°C- დან 8°C) -Тის  მაცივარში  იმუნოიოლოგიური მედიკამენტები ინახება ცალკე  სხვა  მედიკამენტებისგან.

უფრო მეტიც, შინაგანი   და გარეგანი იმუნოლოგიური  მედიკამენტები ინახება  ცალ-ცალკე. ამდენად   იმუნოიოლოგიური  დანიშნულების  სამკურნალო საშუალებისათვის აუცილებელია  ორი თაროს გამოყოფა მაცივარში:

"გარეგანი  იმუნობიოლოგიური თარო" და "შინაგანი იმუნობიოლოგიური თარო".

 

5) აფთიაქში მაცივრებს  უნდა ჰქონდეს საინვენტარიზაციო  ნომერი. თუ არ არსებობს ნომრები,  ნაშინ უნდა მიეკრას სტიკერი "№1" და "№2" მაცივარი. ეს  ციფრები უნდა იყოს  მითითებული ტემპერატურულ რუკებზე.  მაგალითად:

 "მაცივარი №1, შენახვის ტერიტორია" ან "მაცივარი №2, სავაჭრო  დარბაზი".

 

6) ( 2°C- დან 8°C) -Тის    შესანახ მაცივარში  უნდა იყოს 3 თერმომეტრი (ზედა, შუა და ქვედა თაროებზე).

ხოლო   (8°C- დან 15°C) -Тის  შესანახ  მაცივარში  კი ერთი თერმომეტრიც საკმარისია.

7) როგორც მთლიანად აფთიაქში- ასევე მაცივარში, შინაგანი   და გარეგანი სამკურნალო საშუალებები ინახება ცალ- ცალკე.

8) თუ ბიოლოგიურად -აქტიური  დანამატებია ან კოსმეტიკა აუცილებლად  ის უნდა შეინახოს "გრილ ადგილას",და ინახება მაცივარში (8°C- დან 15°C) -Тის პირობებში   ცალკე  თაროზე ან ,,კონტეინერში..,  დასათაურებული ეტიკეტით- სახელწოდებით "ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები,,,  კოსმეტიკა".

 ასევე (ИМН- ,,Изделия медицинского назначения,,)- სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმი, ინახება ცალკე თაროზე ან კონტეინერში, სახელწოდების ეტიკეტის  წარწერით ,,სამედიცინო   დანიშნულების ნაწარმი ,,.

9) ასევე საყურადღებოა    რამდენიმე  მედიკამენტების  დასახელება  რომელსაც აქვს  შენახვის  სპეციფიური  ტემპერატურის  მაჩვენებლები

ა) "მიკოგელი" -შენახვის  ტემპერატურა  ( 10°CТ- დან, 20 ° CТ მდე). ასე რომ, თუ აფთიაქში  ტემპერატურა 20 გრადუსს აღემატება, მაშინ ის  უნდა  განთავსდეს მაცივარში( 8 °C- დან  15° C)- მდე. შესაბამისად ხდება  ტემპერატურული რეჟიმის  შემცირდება მაცივარში.  (8 °C- დან 15 °C)- Т მდე რეჟიმის ნაცვლად, უნდა დავაყენოთ  შემდეგი რეჟიმი მაცივარში (10 ° C- დან 15 ° C) Т- მდე. განსაკუთრებული ყურადღება  უნდა მიექცეს ,,მიკოგელ,, რადგან ის შედის ძირითადი  მედიკამენტების ჩამონათვალში (თუმცა, ის შეიძლება შეიცვალოს ბელორუსიული  წარმოების  ,,მიკონაზოლით,,

ბ) "აცეტილცისტეინის  ხსნარი  ინჰალაციისათვის" -შენახვის ტემპერატურული  რეჟიმი (0°C- დან 5°C Т- მდე.  ის  იდება მაცივარში    

(2°C- დან 8°C)- მდე   და შესაბამისად  ტემპერატურურული  რეჟიმის  დიაპაზონი  მაცივარში  მცირდება.   (2 ° C- დან 8 ° C)Т- მდე  რეჟიმის ნაცვლად უნდა დავაყენოთ  ტემპერატურურული   რეჟიმი მაცივარში

( 2 ° C- დან 5 ° C) Т- მდე.