+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ბირთვული რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო


ბირთვული რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო


საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, „ინოსისტემსი“, საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაში ახორციელებს თავის საქმიანობას. შესაბამისად, ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, დარგების მიხედვით. მათ შორისაა   ბირთვული რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო.