+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი


სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი


საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, „ინოსისტემსი“, საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაში ახორციელებს თავის საქმიანობას. შესაბამისად, ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, დარგების მიხედვით. მათ შორისაა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი.