+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი


თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი


საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინოსისიტემსი მჭიდროდ თანამშრომლობს თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრთან, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით.