+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია


სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია


თანაშემწის პოზიცია.  

FAO'-ს მანდატი საქართველოში ითვალისწინებს ეროვნული ძალისხმევის მხარდაჭერას სურსათის უვნებლობის და სოფლის მეურნეობის, სატყეო და წყლის მართვის სექტორების მდგრადი განვითარების  უზრუნველყოფის მიმართულებით.  

ორგანიზაცია თავის მრავალ ფუნქციას ანხორციელებს ტექნიკური დახმარების საშუალებით. რომელსაც უზრუნვლეყოფს მთავრობის მიერ ან მისი  მეშვეობით წარმოდგენილი საპროექტო მოთხოვნების ფორმით.

პრიორიტეტული სფეროები:

საქართველოში FAO'-ს ძირითადი პრიორიტეტებია მთავრობის მხარდაჭერა ინსტიტუციონალური, სამართლებრივი და მარეგულირებელი გარემოს შექმნისა და გაძლიერებისას, სოფლის მეურნეობის უკეთ განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.