+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

აკრედიტირებული საექსპერტო  - შპს „ოპტიმალ გრუპ+“


აკრედიტირებული საექსპერტო - შპს „ოპტიმალ გრუპ+“


აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში:

1. საპროექტო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის პროექტთან შესაბამისობის შეფასება /ინსპექტირება.

2. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (ფორმა#2-ის) შეფასება / ინსპექტირება.

3. ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების პროექტთან და მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება.

4. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება. აკრედიტებულია დამატებით სფეროში: სამშენებლო ობიექტის პროექტის ან პროექტის ნაწილის (საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა, საინჟინრო-ჰიდროლოგიური კვლევა/დასკვნა, კონსტრუქციული ნაწილი, საინჟინრო ქსელები (ელ. მომარაგების სისტემები, სუსტი დენების სისტემები, წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება, ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი, შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები, აფეთქებისა და სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები) მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება /ინსპექტირება;