+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

როსნანო


როსნანო


„ინოსისტემსსა“და „როსნანოს“ შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი. ჩვენ კომპანიებს აქვთ წარმატებული თანამშრომლობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება.

როსნანოს ძირითადი ძალისხმევა და რესურსები ორიენტირებულია ჯგუფის მთავარი მიზნის მისაღწევად - რუსეთის მიერ ლიდერი პოზიციების დამკვიდრება ნანოტექნოლოგიის პროდუქტების მსოფლიო ბაზარზე .

დასახული ძირითადი მიზნიდან გამომდინარე განისაზღვრება  ჯგუფის ძირითადი ამოცანები -  ნანოინდუსტრიის განვითარების კომერციალიზაცია და ინოვაციური საქმიანობის კოორდინაცია ნანოინდუსტრიის სფეროში. ძირითადი მიზნის მისაღწევად და ჯგუფის ძირითადი ამოცანების გადასაწყვეტად გამოიყენება სხვადასხვა უზრუნველყოფის იარაღები.