+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სამეცნიერო ცენტრი


სამეცნიერო ცენტრი


 კომპანია ახორციელებს:


გეოლოგიური კვლევა

წიაღისეულის მოპოვება


მინერალური დეპოზიტების გეოლოგიური და ეკონომიკური შეფასება


ბელარუსის რესპუბლიკის მინერალური რესურსების ბაზაზე არსებული ერთიან ბაზის ჩამოყალიბება, მისი მდგომარეობის მონიტორინგი და განვითარება


მინერალური დაზვერვის სტანდარტების შესაძლო კვლევების განვითარება


მაღალკვალიფიციური მეცნიერების მომზადება; საინჟინრო ნაგებობების შექმნა