+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

მცირე მეტალოგიური საწარმო


მცირე მეტალოგიური საწარმო


დამკვეთი: შპს „თადა ჰოლდინგი“

პროექტის დაკვეთა მოხდა 2018 წლის  მაისში.

მიმდინარეობს პროექტის დამუშავება.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს ქ. რუსთავში არსებული არმატურის გასაგლინი საწარმოს საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა წარმადობის მიხედვით, მისი გამართვა-გაშვება, რაც მოიცავს არსებული ტექნოლოგიური ხაზის (ხაზოვანი სორტული საგლინი) კაპიტალურ შეკეთებას, აღდგენისათვის საჭირო სამუშაობზე ზედამხედველობას და შეფმონტაჟს, აგრეთვე საწარმოო პროცესების ოპტიმიზაციას, ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ დახვეწა-დამუშავებას, სწორი საკადრო და სახელფასო პოლიტიკის გატარებას, ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებული მენეჯმენტის უზრუნველყოფას.

კომპანია „ინოსისტემსი“ იღებს ვალდებულებას აღნიშნულ პროექტს გაუწიოს ზედამხედველობა და მართვა.