+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ხონის კოლეჯი - საწარმოთა შორისი ცენტრი


ხონის კოლეჯი - საწარმოთა შორისი ცენტრი


დამკვეთი: „დამსაქმებელთა ასოციაცია“

პროექტის დაკვეთა მოხდა 2018 წლის 20 ივლისს.

პროექტის დამუშავება დასრულდა 2018 წლის 20 სექტემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს ხონის კოლეჯის საწარმოთაშორისი ცენტრის კონცეპტუალური პროექტის დამუშავება.

კომპანია შპს „ინოსისტემმა“ აღნიშნული საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის მიერ შეასრულა შესაბამისი სამუშაოები ხონის კოლეჯის საწარმოთაშორისი ცენტრის კონცეპტუალური პროექტის სახით, რომელმაც მოიპოვა დადებითი შეფასება და შესაბამისად, დამკვეთი ეძებს საიმედო ინვესტორს, რომ განახორციელოს ეს პროექტი.