+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

თერმოხრან ინჟინერინგი


თერმოხრან ინჟინერინგი


„თერმოხრან ინჟენერინგი“ არის საინჟინრო ფირმა, რომელიც ახორციელებს კვების მრეწველობის დანადგარების პროექტირებას, მონტაჟსა და გაშვებას.

„თერმოხრან ინჟენერინგს“ ჰყავს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, ინჟინრები მანქანათმშენებლობისა და კვების ტექნოლოგიის სფეროებში.

კომპანია სპეციალიზირებულია ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი, აგრეთვე რძის გადამამუშავებელი მრეწველობის დანადგარების შექმნაში.

„თერმოხრან ინჟენერინგის“ მიერ შეთავაზებული მომსახურება: კლიენტის დაკვეთით შესაბამისი საწარმოს ტექნოლოგიური ნაწილის დაპროექტება და წარმოება, კონსულტაცია და ტექნოლოგიური დახმარება, თანამშრომელთა გადამზადება მიწოდებულ დანადგართან სამუშაოდ.

„ინოსისტემსა“და „თერმოხრან ინჟენერინგს“ შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი. ჩვენ კომპანიებს აქვთ წარმატებული თანამშრომლობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება.