+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს "ამალთეა" - თევზის შესაბოლი ღუმელის დემონტაჟი


შპს "ამალთეა" - თევზის შესაბოლი ღუმელის დემონტაჟი


დამკვეთი:  სს „ამალთეა“

პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2018 წლის 15 ივნის

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2018  წლის 30 ივნის

  დაკვეთის საგანს წარმოადგენს შემკვეთის დავალებით, შემსრულებლის - კომპანია შპს "ინოსისტემსის" მიერ ქ.თბილისში, ხოშარაულის ქ. 25-ში მდებარე ,,თევზის გადამამუშავებელ საწარმოში თევზის შესაბოლი დანადგარის ,,დემონტაჟი, მისი აღრიცხვა, სქემატური ნახაზის შედგენა, დაკონსერვება, შემდგომში მისი მონტაჟის განხორციელებისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის შექმნა.     

     კომპანიამ   "ინოსისტემმა"  წარმატებით  გაართვა თავი აღნიშნულ პროექტს და მზა პროექტი დროულად ჩაბარდა დამკვეთს.