+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ოცნომრიანი სასტუმრო ქვიშხეთში


ოცნომრიანი სასტუმრო ქვიშხეთში


დამკვეთი:  შპს „ლუკექსპოჯორჯია“

პროექტის დაკვეთა  მოხდა 2018  წლის  8  ნოემბერს 

პროექტის დამუშავება   დამთავრდა 2018 წლის14 დეკემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს დამკვეთის დავალებით ხაშურის რაიონის სოფ. ქვიშხეთში მდებარე დამკვეთის მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 69.06.62.388) დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების  მიხედვით -სასტუმროს ხანძარქრობისა და წყალმომარაგების სისტემების პროექტირება.

 

შემსრულებლის  -კომპანია  შპს  ,ინოსისტემსის,,  მხრიდან განხორციელდა  შემდეგი სამუშაოები:

 

ხანძარქრობისა და წყალმომარაგების სისტემების პროექტირება:

 

  1. შენობა-ნაგებობების შიდა სახანძრო წყალსადენის ქსელების აქსონომეტრიული სქემები;

 

  1. შენობა-ნაგებობების შიდა სახანძრო წყალსადენის ქსელების გეგმები;

 

  1. შენობა-ნაგებობების გარე სახანძრო წყალსადენის ქსელების გეგმები;

 

  1. სახანძრო უსაფრთხოების მიზნით მოწყობილობების და დანადგარების მონტაჟის დეტალები;

 

  1. სახანძრო წყლის სატუმბი სადგურის ტექნოლოგიური და არქიტექტურული პროექტირება დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით;

 

6 .სახანძრო წყლის სამარაგო მეურნეობის ნახაზები და სქემები წყლის ფილტრაციის კვანძების მითითებით (საჭიროების შემთხვევაში);  

 

  1. სასმელი წყლის მექანიკური და ბიოლოგიური დამუშავება საქართველოში მოქმედი მოთხოვნებისა და ნორმატივების გათვალისწინებით შემდგომში მისი სასმელ წყლად გამოყენების მიზნით;

 

  1. სასმელი წყლის სატუმბი სადგურის ტექნოლოგიური და საინჟინრო პროექტირება დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით.

 

 პროექტის  დამუშავების პროცესი მიმდინარეობს.

 

შემსრულებლის  მიერ  პროექტი დასრულდება ხელშეკრულებით  გათვალისწინებულ

ვადებში.