+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები


სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები


ხანძარქრობის სისტემები ნებისმიერი ობიექტის უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია. ეს სისტემები შეიძლება იყოს ავტომატური, ავტონომიური ან შეიძლება მიმდინარეობდეს ადამიანის ჩართულობით, მაგრამ ყველა მათგანს აერთიანებს ერთი დანიშნულება და ფუნქცია. კონფიგურაციის მიუხედავად, მათ უნდა უზრუნველყონ ობიექტის (სათავსოები, შენობები და ა.შ.) უსაფრთხოება, ამიტომ ხანძარქრობის სისტემების პროექტირება ხორციელდება საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების გათვალისწინებით. ამისათვის სპეციალისტები ახორციელებენ გაანგარიშებებს და განსაზღვრავენ ობიექტის მახასიათებლებს.