+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ცხიმ-პროდუქტების წარმოება


ცხიმ-პროდუქტების წარმოება


შპს "ინოსისტემსი" გთავაზობთ ცხიმისა და ცხიმ-პროდუქტების საწარმოს პროექტირებას HACCP-ის ISO-ს და Global GAP-ის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით.

იდეიდან მოქმედ საწარმომდე!

ცხიმების თვისებების სხვადასხვაობა დამოკიდებულია ცხიმოვანი მჟავების ქიმიურ შემადგენლობაზე და მათ განლაგებაზე ტრიგლიცერიდების მოლეკულაში, რომლებიც ცხიმის ნაწილია. ტრიგლიცერიდების შემადგენლობაში შედის ზღვრული (გაჯერებული) და შეუზღუდავი (გაუჯერებელი) ცხიმოვანი მჟავები. გაუჯერებელი ცხიმოვანი მჟავები დიდი რაოდენობით შედის თხევადი მცენარეული ზეთების შემადგენლობაში, ვიდრე მყარ ცხიმების შემადგენლობაში.

მცენარეული და ცხოველური ქსოვილებისგან მოპოვებული ცხიმები, როგორც წესი, არ არის ერთგვაროვანი და ქიმიურად სუფთა ნივთიერებები. ისინი ძალიან რთული კომპოზიციის ნარევია, რომელშიც ცხიმის რაოდენობა სჭარბობს. ცხიმი შეიცავს უამრავ მინარევებს - ცვილები, სტეროლები, ლიპოიდები, პიგმენტები, ფისები, ლორწოვანი და ცილოვანი ნივთიერებები და სხვ.

წარმოშობის მიხედვით, ცხიმები იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად: მცენარეული და ცხოველური. ორივე ჯგუფი მყარი გლიცერიდების შემცველობის მიხედვით კიდევ შეიძლება დავყოთ თხევად და მყარად. თხევადი და მყარი ცხიმები, მათი შემადგენლობისა და თვისებების მიხედვით, ასევე იყოფა ქვეჯგუფებად.

საკონდიტრო მრეწველობაში გამოიყენება სხვადასხვა სახეობის ცხიმი. ზოგიერთი მათგანი გამოყენებული ნედლეულის განუყოფელი ნაწილია, სხვები ემატება პროდუქტის სახეობების მიხედვით სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმის რეცეპტურაში. მეორე შემთხვევაში ძირითადად გამოიყენება მყარი ნატურალური მცენარეული ცხიმები და ხელოვნური მყარი მასის მქონე მცენარეული ცხიმები. ცხოველური ცხიმებიდან გამოიყენება  კარაქი. თხევადი მცენარეული ზეთები გამოიყენება მცირე რაოდენობით, ძირითადად, როგორც დამხმარე ინგრედიენტი.