+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ხონის კოლეჯი - საწარმოთა შორისი ცენტრი


ხონის კოლეჯი - საწარმოთა შორისი ცენტრი


დამკვეთი: „ დამსაქმებელთა ასოციაცია,,

პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2018  წლის     20 ივლისს

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2018  წლის  20 სექტემბერს

დაკვეთის საგანს  წარმოადგენს - ხონის კოლეჯის საწარმოთაშორისი ცენტრის კონცეპტუალური პროექტის დამუშავება.

  კომპანია შპს „ინოსისტემმა“  აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  შეასრულა  შესაბამისი სამუშაოები  ხონის კოლეჯის საწარმოთაშორისი ცენტრის კონცეპტუალური პროექტის სახით, რომელმაც მოიპოვა დადებითი შეფასება და შეძლებისდა შესაბამისად დამკვეთი ეძებს საიმედო ინვესტორს, რომ განახორციელოს  ეს პროექტი.