+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

მერქნის გადამუშავება


მერქნის გადამუშავება


 

ხე არის შედარებით მყარი და გამძლე ბოჭკოვანი მასალა, რომლითაც დაფარულია ტყის უმეტესობა..

ძნელია დასახელდეს  ეროვნული ეკონომიკის ნებისმიერი დარგი, სადაც  ხე არ გამოიყენება. ის  გამოიყენება ავეჯის , სადურგლო და სამშენებლო პროდუქციის, ხიდების, გემების,  ვაგონების, კონტეინერების, რკინიგზის შპალების, სპორტული აღჭურვილობის, მუსიკალური ინსტრუმენტების, ფანქრების, ქაღალდის, საყოფაცხოვრებო ნივთების,  სათამაშოების, სუვენირების დასამზადებლად.

ის გამოიყენება  აგრეთვე სამრეწველო და სამთო მრეწველობაში. ის  არის  შეუცვლელი  ნედლეული მერქნის, ცელულოზის  და შესაბამისად  ქაღალდის წარმოებისთვის.

ხის მაღალ გამოყენებას  ხელს უწყობს  როგორც მექანიკური აგრეთვე ქიმიური   დამუშავებისას მისი კარგი ფიზიკური  და მექანიკური თვისებები. მას აქვს დაბალი თერმული კონდუქტომეტრი, საკმარისად მაღალი სიმტკიცე, პატარა მასა, და შოკისა და ვიბრაციის დატვირთვის კარგი წინააღმდეგობა.

 კომპანია ინოსისტემსმა საქართველოში დააპროექტა ყველათვის  ცნობილი საწარმოები, ფაბრიკები, სოფლის მეურნეობის ობიექტები. ძირითადად კვების მრეწველობაში 2006 წლის შემდეგ. ჩვენი ორგანიზაცია შედარებით ახალგაზრდაა, მაგრამ ერთ-ერთი ცნობილია მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით. ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია საუკეთესო სპეციალისტებით,  რომლებიც აღჭურვილნი არიან თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნით

რატომ თვლიან მათ საიმედო პარტნიორად?!

1. ინდივიდუალური მიდგომა: ჩვენ ყველა დამკვეთთან ვმუშაობთ ინდივიდუალურად, მისთვის შერჩეული კონკრეტული პროექტების მიხედვით. ჩვენ არ ვიღებთ სტანდარტულ გადაწყვეტილებებს რაც გვიადვილებს რთულ პროექტებთან გამკლავებას.

2. სამუშაოს მიმართ პროფესიონალური მიდგომა და ახალი ტექნოლოგიებით შესრულება: ჩვენი ჯგუფი ითვალისწინებს საკანონმდებლო და ევრო სტანდარტების მოთხოვნებს.

3. კვალიფიციურ სპეციალისტთა ჯგუფი: ჩვენი სპეციალისტები გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით, სამეცნიერო და პრაქტიკული გამოცდილებით, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის სხვადასხვა დარგები.

4. საიმედო პარტნიორთან შეთანხმებული მუშაობა: ვირჩევთ საიმედო პარტნიორებს, რომლებსაც შეუძლიათ ჩვენი შეკვეთების დროულად და ხარისხიანად შესრულება.

5. მხოლოდ ხარისხიანი მანქანა-დანადგარები და მასალები: ჩვენ ვითვალისწინებთ დამკვეთის ხარჯებს, მანქანა დანადგარების ცვეთის დროს, ამიტომაც ვიყენებთ მხოლოდ ხარისხიან მასალას.

6. ჩვენი გამოცდილება: გვაქვს გამოცდილება საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში სხვადასხვა დანიშნულების საწარმოების მშენებლობა/რეკონსტრუქციის.

7. სამუშაოს დროულად შესრულების 100%იანი გარანტია: ჩვენი პროფესიონალიზმი და გამოცდილება არის სამუშაოს დროულად შესრულების გარანტი.

8. მუშაობის სრული ციკლი: ,,იდეიდან მოქმედ საწარმომდე“ ჩვენ ვიწყებთ იდეით და ყველა ეტაპის გავლით ვაბარებთ მოქმედ საწარმოს!.

მათ მიერ შესრულებული სამუშაო შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

         ეტაპი 1 - განაცხადი თქვენი პროექტის შესახებ დაგვიკავშირდით საიტზე მითითებულ ნომერზე.

         ეტაპი 2 - პროექტის განხილვა: დანიშნულება. წარმადობა, ადგილმდებარეობა.

         ეტაპი 3 - საწარმოს დაგეგმარება, დაპროექტება, ხარჯთა აღრიცხვა.

         ეტაპი 4 - პროექტისა და ხარჯების შეთანხმება, ხელშეკრულების გაფორმება.

         ეტაპი 5 - დაგეგმილი სამუშაოების დაწყება და შემდგომი ეტაპობრივი ანგარიშგება, დამკვეთთან.

         ეტაპი 6 - დანადგარებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ტესტ-გაშვება.

         ეტაპი 7 - მიზნობრივი ტექნოლოგიური პროცესის გაშვება, სრული ციკლი.

         ეტაპი 8 - შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი აქტის ხელმოწერა და ,,გასაღების“ გადაცემა.