+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ენერგეტიკული ობიექტები


ენერგეტიკული ობიექტები


ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად  ენერგიის დაზოგვის ტექნოლოგიების დანერგვის აუცილებლობის შესახებ, საუკუნეზე მეტია ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა. იგი უკავშირდება ინდუსტრიის, ურბანიზაციის განვითარებას და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ზრდას, რაც ყოველწლიურად ზრდის   ელექტრომოწყობილობის    გამოყენების  რაოდენობას, რომელიც  შესაბამისად   იწვევს ელექტროენერგიის  ხარჯვის გაზრდას.

 ობიექტები, რომლებიც  ამარაგებს  მოსახლეობას და სამრეწველო საწარმოებს  წარმოადგენს  ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის სისტემის ნაწილს,  და ესენია:

თბოელექტროსადგურები (CHP, TPP და SDPP),

ჰიდროენერგეტიკული ობიექტები (ჰიდროელექტროსადგურების)

 ბირთვული ენერგიის ობიექტები (NPP)

 ქსელური ობიექტები, როგორიცაა სატრანსფორმატორო ქვესადგურები და სხვა.

 

ენერგეტიკის სფეროში სამშენებლო პროექტების განხორციელება მოითხოვს გამოცდილ პროფესიონალთა ჩართულობას, რომლებმაც  უნდა გაითვალისწინონ  ყველა  მოთხოვნა   რაც დამახასიათებელია  ასეთი ობიექტებისათვის.

ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობის ეტაპები.

ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობა რამდენიმე ეტაპად ხორციელდება. მათ შორის ,ესენია:

მიწის ნაკვეთის შერჩევა ;

ინვესტიციების ეფექტურობის შესწავლა ელექტროენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობაში;

 სამუშაო დოკუმენტაციის შესრულება;

 ელექტროენერგიის ობიექტების მშენებლობის ნებართვის მოპოვება;

სამშენებლო სამუშაოები;

 მონტაჟი და გაშვება;

 მარეგულირებელი ორგანოს ობიექტის გაშვება და ა.შ.

.

ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად,