+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

კენკროვანი კულტურების შენახვა-გადამუშავება, შპს აგრო ბიოპლანტა


კენკროვანი კულტურების შენახვა-გადამუშავება, შპს აგრო ბიოპლანტა


დამკვეთი: შპს „აგრო ბიოპლანტა“

პროექტის დაკვეთა მოხდა 2019 წლის 10 მაისს.

პროექტი დასრულდა 2019 წლის 5 დეკემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა მცხეთის რაიონში სოფ. მისაქციელის მიმდებარე ტერიტორიაზე კენკროვანი კულტურების შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტირება.

კომპანია „ინოსისტემსმა“ აღნიშნული პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის მიერ განახორციელა შემდეგი სამუშაოები:

1.

ტექნოლოგიური ნაწილი;

2.

არქიტექტურული ნაწილი;

3.

კონსტრუქციული ნაწილი;

4.

საინჟინრო ნაწილი;

5.

სრული პროექტის რესურსულ-ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა;

6.

პროექტის საავტორო ზედამხედველობა.