+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი


სამედიცინო კორპორაცია ევექსი


დამკვეთი: სს „ევექსის კლინიკები“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2019 წლის 17 ივნისს.

პროექტი დასრულდა 2019 წლის 24 ივნისს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. თბილისში დამკვეთის კუთვნილებაში არსებული შენობა-ნაგებობის აზომვითი სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი აზომვითი ნახაზის მომზადება.