+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „კამპა“


შპს „კამპა“


დამკვეთი: შპს „კამპა“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2019 წლის 5 სექტემბერს.

პროექტი დასრულდა 2019 წლის 5 ოქტომბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საგურამოში საწარმოს აზომვითი ნახაზის შემუშავება დანადგარების დეტალური დატანით.