+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ჩვენ ვაპროექტებთ


ჩვენ ვაპროექტებთ


ჩვენი მომსახურება

 

ჩვენ ვახორციელებთ პროექტირებას:

 

1. საწარმოებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ტერიტორიების გენერალური გეგმების პროექტირება:

 

 • ვერტიკალური დაგეგმვა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
 • საინჟინრო და ტექნოლოგიური ქსელები;
 • საინჟინრო ნაგებობები;
 • სატრანსფორმატორო ქვესადგურები;
 • წყალმიმღები ნაგებობები (საყოფაცხოვრებო და ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების რეზერვუარები სატუმბი სადგურებით);
 • სამაცივრე დანადგარები;
 • მოცულობითი კონსტრუქციები;
 • გენერალური პროექტირება

 

 

2. საზოგადოებრივი შენობების და მათი კომპლექსების პროექტირება:

 

 • საოფისე შენობები;
 • სავაჭრო საწარმოები;
 • სავაჭრო კომპლექსები;
 • საზოგადოებრივი კვების ობიექტები (კაფე, რესტორანი, სასადილო, ბუფეტი);
 • მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურების საწარმოები;
 • ლაბორატორიული ნაგებობები;
 • კომუნალური მეურნეობის საწარმოები;
 • სასტუმროების პროექტირება.

 

3. სამრეწველო ნაგებობების და მათი კომპლექსების პროექტირება:

 

 • საწარმოების დაპროექტება;
 • ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, წვენების, კონსერვების მწარმოებელი ქარხნები;
 • სამშენებლო საწარმოების დაპროექტება;
 • ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოები;
 • მეფრინველეობის ფერმები;
 • მეცხოველეობის ფერმები;
 • მეღორეობის ფერმები;
 • მებოცვრეობა;
 • მეთხეობა;
 • სასაკლაოები;
 • რძის საწარმოები;
 • პურ-ფუნთუშეულისა და საკონდიტრო წარმოება;
 • დანადგარების წარმოებისა და ლითონის დამუშავების ქარხნები და საამქროები;
 • სამშენებლო მასალებისა და პროდუქციის წარმოების საწარმოები;
 • დარგთაშორისი მრეწველობის საწარმოები;
 • ადგილობრივი მრეწველობის საწარმოები;
 • სამღებრო წარმოება;
 • შესაფუთი მასალის წარმოება;
 • ამწყობი წარმოება;
 • მანქანათმშენებლობის საწარმოები;
 • ფარმაცევტული წარმოება;
 • ქარხნები.

 

4. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ობიექტების პროექტირება:

 

 • სასაწყობო ნაგებობები;
 • ლოჯისტიკური ცენტრები და სასაწყობები კომპლექსები;
 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საწყობები;
 • მაცივრები.

 

5. სატრანსპორტო დანიშნულების ობიეტების პროექტირება:

 

 • საავტომობილო ტრანსპორტის საწარმოები;
 • ავტოტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის საწარმოები: ბენზინგასამართი სადგურები, ავტოსერვისები, მოტელები;
 • საგზაო მეურნეობის სამსახურები;
 • ავტოფარეხები;
 • სადგომები;
 • ავტოსადგომები.

 

ასევე:

 • საზოგადოებრივი შენობების პროექტირება;
 • საზოგადოებრივი დაწესებულებების პროექტირება;
 • ობიექტების დაპროექტება;
 • სამშენებლო ობიექტების დაპროექტება;
 • ობიექტების მშენებლობა;
 • საწარმოს ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება;
 • მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის შერჩევა;
 • ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაში;
 • ლოჯისტიკური პროექტირება, ლოჯისტიკური სისტემებისა და ცენტრების პროეტირება - ბიზნესის წარმატების საწინდარია;
 • საავტორო ზედამხედველობა მშენებლობაში;
 • სამოქალაქო ობიექტების დაპროექტება;
 • სახიფათო ობიექტების დაპროექტება;
 • სასოფლო-სამეურნეო ნაგებობების და შენობების მშენებლობა;
 • ქაღალდის საწარმოს პროექტირება;
 • მცირე საწარმოს პროექტირება;
 • ელექტროენერგიის მიწოდების უზრუნველყოფის საწარმოების პროექტირება;
 • ობიექტების კომპლექსური პროექტირება;
 • ჯანდაცვის ობიექტების პროექტირება;
 • სპორტის ობიექტების დაპროექტება;
 • ქიმიური მრეწველობის საწარმოების დაპროექტება;
 • ენერგეტიკის ობიექტების დაპროექტება;
 • ადმინისტრაციული ობიექტების დაპროექტება;
 • სამთო საწარმოების დაპროექტება;
 • მშენებლობის ხაზოვანი ობიექტების დაპროექტება;
 • საწარმოს ადგილობრივი ქსელის (LVS) დაპროექტება;
 • შაქრის ქარხნების დაპროექტება.