+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სოხუმის თეატრი


სოხუმის თეატრი


დამკვეთი: სოხუმის თეატრი

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 6 მარტს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 20 მარტს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა პროექტირება ელექტრო-მექანიკური მოწყობილობების განსათავსებლად სოხუმის თეატრში.