+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

რძის გადამამუშავებელი საწარმო


რძის გადამამუშავებელი საწარმო


დამკვეთი: კოოპერატივი „პალდოველი 2014“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 27 მარტს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 7 აპრილს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა რძის გადამამუშავებელი საწარმოს ტექნოლოგიური გეგმარების შემუშავება.