+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სარეკრეაციო პარკების პროექტირება


სარეკრეაციო პარკების პროექტირება


დამკვეთი: ერთობლივი ამხანაგობა შპს „სპეტრუმ“ და შპს „არკო“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 8 ივნისს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 2 ნოემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. ყაზბეგში მდებარე სარეკრეაციო პარკების ტექნოლოგიური და საინჟინრო ნაწილების პროექტირება.