+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „არტ-ჰაუზი“


შპს „არტ-ჰაუზი“


დამკვეთი: შპს „არტ-ჰაუზი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 7 ივლისს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 14 ივლისს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა  ქ. თბილისში, საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე (ს/კ 01.18.01.002.244) კაფეტერიის საპროექტო შენობისთვის, ტექნოლოგიური და საინჟინრო ნაწილების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.