+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „პოლიმერ სოლუშენს“


შპს „პოლიმერ სოლუშენს“


დამკვეთი: შპს „პოლიმერ სოლუშენს“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 2 ნოემბერს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 10 დეკემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. გარდაბანში, სოფ. გამარჯვებაში (ს/კ 81.07.00.168) პოლიმერული საწარმოს კონცეპტუალური პროექტის შემუშავება.