+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია


ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია


დამკვეთი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 3 თებერვალს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 26 თებერვალს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. რუსთავში,  მშენებელთა 70, წინაგამახურებლის პირველი სართულის ბეტონის იატაკის და ნახშირის საამქროს, ნედლეულის საამქროს და წინაგამახურებლის კონსტრუქციების მოკვლევითი სამუშაოების შემუშავება.