+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „ნუტრიმაქსი“


შპს „ნუტრიმაქსი“


დამკვეთი: შპს „ნუტრიმაქსი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 25 მაისს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 3 ივნისს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ჰაერსატარების ფრაგმენტული დიაგნოსტიკა.