+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

რედისონ ბლუ ივერია


რედისონ ბლუ ივერია


რედისონ ბლუ ივერიაში განხორციელდა სამზარეულოს ხანძარქრობის პროექტი. პროექტი სავალდებულოა სამზარეულოებისთვის, რომელიც გაწერილია შრომის უსაფრთხოების ნორმებში და წესებში 41-ე დადგენილება.

ქვეთავი 303 - თავშეყრის ჯგუფი თვ

303.3 თავშეყრის ჯგუფი თვ-2. ამ ჯგუფს მიკუთვნებული ადგილები თავშეყრისა და კვებისთვისაა განკუთვნილი. იგი მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილს, მაგრამ არა მხოლოდ მათ:

- რესტორნებს, კაფეებს და კვების მსგავს დაწესებულებებს (მათთან დაკავშირებული კომერციული სამზარეულობის ჩათვლით);

-  საბანკეტო დარბაზებს;

-  სამორინეებს (სათამაშო ფართობები);

-  ტავერნებს და ბარებს;

-  ღამის კლუბებს.

903.2.1.2 ჯგუფი თვ-2. თვ-2 ჯგუფის დაკავებულობებში უნდა დააყენონ ავტოსაშხეფი სისტემა, თუ არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი მდგომარეობა:

ხანძრისგან დაცული ფართობი 500 მ2-ს აღემატება;

ხანძრისგან დაცული ფართობის დაკავებულობის დატვირთვა 100 ან 100-ზე მეტია;

ხანძრისგან დაცული ფართობი მდებარეობს იატაკზე, რომელიც არ არის იმ დონეზე, რომელზეც შენობიდან გამოსასვლელია, რომელიც ამგვარ დაკავებულობებს ემსახურება.