+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „ირისე“ ფარმაცევტული პროდუქტების საწყობი


შპს „ირისე“ ფარმაცევტული პროდუქტების საწყობი


დამკვეთი: შპს „ირისე“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 3 სექტემბერს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 22 ნოემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში (ს/კ 81.08.16.850) ფარმაცევტული პროდუქტების საწყობის პროექტირება.