+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სს „პროკრედიტ ბანკი“


სს „პროკრედიტ ბანკი“


დამკვეთი: სს „პროკრედიტ ბანკი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 7 აპრილს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 15 აპრილს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა  ქ. თბილისში, გაგრის ქუჩა № 2-ში (ს/კ 01.11.03.003.029) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი და მუდმივი სქემების შედგენა.