+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „ჯეომილ“


შპს „ჯეომილ“


დამკვეთი: შპს „ჯეომილ“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 18 ოქტომბერს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 29 დეკემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. თბილისში, ჭირნახულის ქ. № 4 (ს/კ 01.19.14.004.320) ფქვილისა და ბურღულეულის შესანახი საწყობის პროექტირება HACCP-სა და ISO სტანდარტების გათვალისწინებით.