+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

თაფლის გადამუშავება


თაფლის გადამუშავება


ფუტკარი იძლევა 6 სახის ეკოლოგიურად სუფთა ნატურალურ პროდუქტს. მიღებული  კლასიფიკაციის მიხედვით აღნიშნული პროდუქტები იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად:

 

  1. ბუნებაში არსებული მცენარეული ნივთიერებების ფუტკრის ორგანიზმში გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტები:
  • თაფლი,
  • დინდგელი,
  •   ყვავილის მტვერი 
  1. ფუტკრის ორგანიზმში გამომუშავებული სეკრეტორული პროდუქტები:
  • ფუტკრის სადედე რძე,
  • ცვილი,
  •   ფუტკრის შხამი.

  ნექტრის თაფლად გადამუშავება პროცესები:

-ზედმეტი წყლის მოცილება

- შაქრის ინვერსია და

- მჟავე რეაქციის მიღება

 

 ნექტრის შემოტანა სკაში, გადამუშავება და დაბინავება   და  ზედმეტი წყლის     მოცილება-ინტენსიური ღალის დროს ფუტკარი გარედან შემოტანილ ნექტარს სკაში მომუშავე ფუტკარს გადასცემს, რომელიც მას განალაგებს წვეთების სახით. ნექტრიდან ზედმეტი წყლის აორთქლებისათვის ბუდეში იქმნება საჭირო მიკროკლიმატი: ტემპერატურა 34-350C-ის ფარგლებში და ბუდის ინტენსიური ვენტილირება. ამის წყალობით 3-4 დღეში ნექტრის კონდიცირება (შედგენილობის საჭირო ცვლილებები) ძირითადად დამთავრებულია: წყლის შემცველობა დამწიფებული თაფლის მაჩვენებელს უახლოვდება, მაგრამ რთული შაქრების გარდაქმნა მონოშაქრებად (ფრუქტოზა, გლუკოზა) კიდევ გრძელდება 2-3 კვირას და მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა ნექტრის თაფლად გარდაქმნისათვის.

 

თაფლის გადამუშავება დასრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს მას შემდეგ, რაც

ფუტკარი თაფლიან უჯრედებს გადაბეჭდავს ცვილის თხელი ფენით (ფირფიტებით).თაფლის წურვა ფიჭებიდან მაშინ შეიძლება, თუ თაფლის 2/3 მაინც ცვილით არის გადაფარული.

თუმცა საჭიროა.

 თაფლის დაგროვებასთან ერთად (აქტიურ სეზონზე)ფუტკარი მას ინტენსიურად

ხარჯავს. დადგენილია, რომ წლიურად სრულფასოვანი ოჯახი ხარჯავს 90-110 კგ თაფლს,აქედან 20-25 კგ-ს - ზამთრობის პერიოდში (მისი ხანგრძლივობიდან გამომდინარე),ხოლო სასაქონლო თაფლის რაოდენობა საშუალოდ 10-30 კგ-ს არ აღემატება.

 თაფლის გამოწურვა - მეფუტკრეობის პრაქტიკაში ეს ერთ-ერთი   შრომატევადი პროცესია. მეფუტკრეთა უმრავლესობა თაფლის სკიდან გადასასხმელად ცენტრიდანულ საწურს იყენებს. საწური შიძლება იყოს ხის,ან - ალუმინის. უმჯობესია  უჟანგავი ფოლადის საწური, რაც ნორმას წარმოადგენს საკვების უსაფრთხოების  კუთხით.

შემდეგი საფეხურია გაწურვა: თაფლს 30-35C-მდე აცხელებენ, შემდეგ საწურში ფილტრავენ (ბადის უჯრედის ზომა 0.8-და 1მმ- მდეა), ან ცილინდრულ საცერში (0.4-დან 0.5 მმ-მდე).

უმეტესობა ქორდული ციბრუტებით არის წარმოდგენილი (ტევადობა-3-4 ჩარჩო).აუც აუცილებელია შემთხვევით მოხვედრილი ფუტკრის გასარეკად ფანჯრებს უნდა ჰქონდეთ სათანადო აღჭურვილობა (180°C-ით ჩარჩოების მობრუნების საშუალება), იყოს ვენტილაცია  და შეიძლებოდეს ჰიგიენური მოთხოვნების  დაცვა;

 

 უმწიფარი და ამჟავებული თაფლის გადამუშავება- ასეთი თაფლის გამოწურვის შემთხვევები საკმაოდ ხშირია მეფუტკრეობის პრაქტიკაში, რაც განპირობებულია შემდეგიფაქტორებით:

_ თუ მეფუტკრეს არ აქვს სათადარიგო ფიჭების საკმარისი მარაგი, ის იძულებულია,

თაფლი გამოწუროს ნაადრევად, ნექტრის მარაგის სრულად ათვისების მიზნით. მეფუტკრეობის პრაქტიკაში უმწიფარი თაფლი დამატებით სითბურ დამუშავებას გადის. მისი კონცენტრაცია 80,5 მას.%-ს შეადგენს. სავალდებულოდ ითვლება ტენიანობის შემცირება 17,5-18%-მდე, რადგან  ასეთიკონცენტრაციის თაფლში გამორიცხულია თაფლის  ამჟავების პროცესის დაწყება.