+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „ნაზილბე + +“


შპს „ნაზილბე + +“


დამკვეთი: შპს „ნაზილბე + +“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 12 ნოემბერს.

პროექტი დასრულდა 2022 წელს

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. ბათუმში, ივ. ჯავახიშვილის ქ. № 80დ-ში (ს/კ 05.26.02.050.01.513, 05.26.02.050.01.514, 05.26.02.050.01.515) სუპერმარკეტ „ნაზილბე“-ს პროექტირება HACCP-ის და ISO-ს სტანდარტების გათვალისწინებით.