+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „თემა ჯგუფი“


შპს „თემა ჯგუფი“


დამკვეთი:  შპს „თემა ჯგუფი“.

პროექტის დაწყების თარიღი 28.02.22.

პროექტი დასრულდა 2023 წელს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა  ქ. ბორჯომში, მესხეთის ქ. №141-ში (ს/კ 64.23.01.058) მრავალ ფუნქციური საწყობის ტექნოლოგიური და საინჟინრო პროექტების შემუშავება.