+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „დავათი“


შპს „დავათი“


დამკვეთი: შპს „დავათი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2023 წლის 18 იანვარს.

მიმდინარეობს პროექტის დამუშავება.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს ქ. თბილისში, მედიკამენტების საწარმოსა და საწყობის მოკვლევითი სამუშაოების შესრულება და პროექტირება.