+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ქვემო ქვალონის №2 საჯარო სკოლა


ქვემო ქვალონის №2 საჯარო სკოლა


დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“

პროექტის დაწყების თარიღი 27.01.2023.

პროექტი დასრულდა 20.08.2023.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქვემო ქვალონის №2 საჯარო სკოლის, რეაბილიტაციის პროექტი.