+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

 ნახევარ ფაბრიკატების საწარმო - ბაქო


ნახევარ ფაბრიკატების საწარმო - ბაქო


 

პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2006  წლის       სექტემბერში

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2006 წლის ოქტომბერში

დაკვეთის საგანს  წარმოადგენს -  2006 წლის სექტემბერში ქ. ბაქოში     ნახევარფაბრიკატების საწარმოს  პროექტი

. დამკვეთის მოთხოვით კომპანია შპს „ინოსისტემსს“ უნდა  შეემუშავებინა   ისეთი პროექტი,  სადაც  შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო    შემდეგი  პროდუქციის  წარმოება:

1.,,ხინკალი,,.

2.,,პელმენი,,.

3. ადგილობრივი პროდუქტი ,,დუშბარი,,.

კომპანია შპს „ინოსისტემმა“  აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  შეასრულა  შესაბამისი სამუშაოები  როგორც არქიტექტურული  ისე  ტექნიკური და ტექნოლოგიური   მიმართულებით .ასევე აუცილებელი  საჭირო მასალების   დოკუმენტაციის მოძიება,  დამუშავება  და  შეთავაზება  დამკვეთისათვის მისი  წარმოებაში დანერგვის კუთხით, როგორებიცა:

      1.    ტექნიკურ ნაწილში თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარების შერჩევა და გათვლა ბაქოში არსებული         რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის.

  1. ტექნოლოგიურ ნაწილში - შერჩეული  ტექნოლოგიური დანადგარების  შესაბამისად  ახალი  ინოვაციური  ტექნოლოგიების  შერჩევა, რომლის  შედეგადაც  წარმოებული  პროდუქცია იქნება შედარებით კონკურენტუნარიანი   როგორც  ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ , ასევე უცხოეთის ქვეყნებში წარმოებული    პროდუქციის ასორტიმენთან შედარებით.
  2. შესაბამისი აულილებელი სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება წარმოებაში  პრაქტიკულად დანერგვისათვის    ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების მკაცრი დაცვით, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს   უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის  წარმოებას და ადამიანის  კვებით უსაფრთხოებას.