+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სპრედის საწარმო


სპრედის საწარმო


პროექტის დამკვეთაი    შპს ,,წეროვანი,,

პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2018 წლის 3 ივნისს

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2018  წლის 3 ივლისს

დაკვეთის საგანი:     ქ. თბილისში სპრედის საწარმოს ტექნოლოგიური პროექტის შემუშავება რომლის საათობრივი წარმადობაა 1000კგ/სთ მზა პროდუქციის დამზადება. არქიტექტურულ პროექტში აუცილებელი ცვლილებების განხორციელება საწარმოს გამართული და ეკონომიკური ფუნქციონირებისთვის

     კომპანია  შპს  "ინოსისტემმა"  აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  შეასრულა  შესაბამისი სამუშაოები:  

   1  .   არქიტექტურულ პროექტში    განახორციელდა აუცილებელი ცვლილებები საწარმოს  გამართული   მუშაობისათვის.

    2.ტექნიკურ  ნაწილში თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარების შერჩევა და გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის.

3.ტექნოლოგიურ ნაწილში - შერჩეული  ტექნოლოგიური დანადგარების  შესაბამისად  ახალი  ინოვაციური  ტექნოლოგიების  შერჩევა, რომლის  შედეგადაც  წარმოებული  პროდუქცია იქნება შედარებით კონკურენტუნარიანი   როგორც  ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ , ასევე უცხოეთის ქვეყნებში წარმოებული    პროდუქციის ასორტიმენთან შედარებით.

4.შესაბამისი აულილებელი სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება წარმოებაში  პრაქტიკულად დანერგვისათვის- ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების მკაცრი დაცვით, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს   უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის  წარმოებას და ადამიანის  კვებით უსაფრთხოებას.

ყველა ცვლილება განხორციელდა სურსათის უვნებლობის (HACCP), საქართველოში მოქმედი ყველა სტანდარტისა და კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესაბამისად.